فیزیک دهم گیلنا

تدریس جمع بندی فیزیک دهم

جمع بندی فیزیک دهم انتشارات گیلنا با اخذ مجوز از وزارت ارشاد، قدرتمند ترین مجموعه از امیر مسعودی است که با تست های فراوان، کنکور را در درس فیزیک آسان کرده است.

دانش آموزانی که قصد تهیه این تدریس را دارند می توانند در انتهای صفحه به فروشگاه انتشارات گیلنا مراجعه و ثبت سفارش را انجام دهند.

بودجه بندی فیزیک دهم تجربی در کنکور

عنوان فصلتعداد تست
فیزیک و اندازه گیری۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
کار انرژی توان۲
دما و گرما۳

بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی در کنکور

عنوان فصلتعداد تست
فیزیک و اندازه گیری۰
ویژگی های فیزیکی مواد۳
کار انرژی توان۲
دما و گرما۴
ترمودینامیک۳

سر فصل های کتاب درسی فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک

فصل اول: فیزیک و اندازه گیری

 • فیزیک دانش بنیادی
 • مدل سازی در فیزیک
 • اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
 • اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
 • اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
 • چگالی

فصل دوم: فیزیکی های فیزیکی مواد

 • حالت های ماده
 • نیروهای بین مولکولی
 • فشار در شاره ها
 • شناوری
 • شاره در حرکت و اصل برنولی

فصل سوم: کار انرژی توان

 • انرژی جنبشی
 • کار انجام شده توسط نیروی ثابت
 • کار و انرژی جنبشی
 • کار و انرژی پتانسیل
 • پایستگی انرژی مکانیکی
 • کار و انرژی درونی
 • توان

فصل چهارم: دما و گرما

 • دما و دما سنجی
 • انبساط گرمایی
 • گرما
 • تغییر حالت های ماده
 • روش های انتقال گرما

دانلود رایگان پارت اول و پنجم جمع بندی فیزیک دهم گیلنا را میتوانید تماشا کنید.

دیسک یک

دیسک پنجم

برای خرید پکیج کامل محصولات گیلنا می توانید از فروشگاه انتشارات گیلنا خرید کنید.