حد گیلنا

تدریس حد و پیوستگی دوازدهم گیلنا

حد و پیوستگی را در انتشارات گیلنا با بهترین استاد ریاضی ایران بیاموزید. آموزش و تست زنی را در لینک زیر به صورت کاملا رایگان در حدود دو ساعت تدریس یاد بگیرید.

مبحث حد در سالهای یازدهم و دوازدهم در درس ریاضی از مباحث خوش تست کنکور به شمار می آید که با تکنیک در زمان کوتاه می توان به پاسخ صحیح رسید.

برای ثبت سفارش محصولات گیلنا می توانید از فروشگاه گیلنا سفارش خود را ثبت و در کوتاه ترین زمان دریافت کنید.