تدریس مثلثات یازدهم گیلنا

مثلثات گیلنا

مبحث مثلثات از مباحث مهم و خوش تست کنکور سراسری است که با روش تکنیک تست زنی بسیار آسان می شود.مثلثات با 4 تست در کنکور به تنهایی می تواند شما را از 80 درصد داوطلبان پیش بیاندازد.تدریس رایگان را در ویدئو پایین تماشا کنید و در ضمن می توانید برای استفاده از آزمون آنلاین […]

تدریس معادلات یازدهم گیلنا

معادله یازدهم گیلنا

معادله یازدهم مناسب برای رشته تجربی و ریاضی فیزیک از انتشارات گیلنامعادله یازدهم در کنار مبحث جبر فصل اول کتاب ریاضی یازدهم متوسطه دوم است .این مبحث در ادامه معادله و نا معادله دهم است که توسط اساتید گیلنا تدریس شده است.شما میتوانید تدریس رایگان حلقه اول و حلقه ششم معادله یازدهم انتشارات گیلنا را […]

تدریس جریان مدار فیزیک یازدهم گیلنا

مدار گیلنا

فصل دوم فیزیک یازدهم در مورد جریان الکتریکی ، مقاومت ، مدارهای الکتریکی ، مولد ، افت پتانسیل و … است که تدریس رایگان را میتوانید از لینک زیر تماشا کنید.شما در این فصل از هر گفتار یک یا دو فرمول اصلی دارید که با دانستن چند قانون مطلق مسیر تست زنی برای شرایط مختلف […]

تدریس جمع بندی فیزیک دهم

فیزیک دهم گیلنا

جمع بندی فیزیک دهم انتشارات گیلنا با اخذ مجوز از وزارت ارشاد، قدرتمند ترین مجموعه از امیر مسعودی است که با تست های فراوان، کنکور را در درس فیزیک آسان کرده است. دانش آموزانی که قصد تهیه این تدریس را دارند می توانند در انتهای صفحه به فروشگاه انتشارات گیلنا مراجعه و ثبت سفارش را […]

تدریس حد و پیوستگی دوازدهم گیلنا

حد گیلنا

حد و پیوستگی را در انتشارات گیلنا با بهترین استاد ریاضی ایران بیاموزید. آموزش و تست زنی را در لینک زیر به صورت کاملا رایگان در حدود دو ساعت تدریس یاد بگیرید. مبحث حد در سالهای یازدهم و دوازدهم در درس ریاضی از مباحث خوش تست کنکور به شمار می آید که با تکنیک در […]