لیست قیمت انتشارات گیلنا

در این مقاله می توانید لیست قیمت انتشارات گیلنا را به تفکیک پایه و رشته تحصیلی مشاهده کنید. لیست قیمت رشته تجربی اساتید انتشارات گیلنا برای دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی هم دروس تخصصی و هم دروس عمومی را تدریس کرده اند. در ادامه می توانید لیست قیمت دروس تخصصی و […]

تدریس جریان مدار فیزیک یازدهم گیلنا

مدار گیلنا

فصل دوم فیزیک یازدهم در مورد جریان الکتریکی ، مقاومت ، مدارهای الکتریکی ، مولد ، افت پتانسیل و … است که تدریس رایگان را میتوانید از لینک زیر تماشا کنید.شما در این فصل از هر گفتار یک یا دو فرمول اصلی دارید که با دانستن چند قانون مطلق مسیر تست زنی برای شرایط مختلف […]