تدریس حد و پیوستگی دوازدهم گیلنا

حد گیلنا

حد و پیوستگی را در انتشارات گیلنا با بهترین استاد ریاضی ایران بیاموزید. آموزش و تست زنی را در لینک زیر به صورت کاملا رایگان در حدود دو ساعت تدریس یاد بگیرید. مبحث حد در سالهای یازدهم و دوازدهم در درس ریاضی از مباحث خوش تست کنکور به شمار می آید که با تکنیک در […]