حسین احمدی

حسین احمدی- عربی- ادبیات- دینی

مدرس دروس ادبیات، عربی و دین و زندگی در انتشارات گیلنا (کنکور آسان است) استاد حسین احمدی می باشد.ایشان از مدرسان دروس عمومی انتشارات گیلنا هستند که تسلط و فن بیان عالی ایشان در دروس عمومی بر هیچکس پوشیده نیست. بیوگرافی حسین احمدی ویژگی های تدریس استاد احمدی تبحر و مهارت بالا در تدریس تسلط […]