شکایت از انتشارات گیلنا

شکایت از انتشارات گیلنا

در این نوشته قصد داریم اطلاعات کاملی درباره شکایت از انتشارات گیلنا در اختیار شما قرار دهیم و به بررسی جزئیات آن بپردازیم. تاریخچه تاسیس انتشارات گیلنا انتشارات گیلنا(کنکور آسان است) در سال ۱۳۷۳ توسط استاد حسین احمدی با شماره ثبت ۱۷۲۴۳۷ و شماره پروانه۶۳۰۹ تاسیس شد.گیلنا مخفف گروه یادیارسازی لوح های فشرده نشر استاد […]