موسسه گیلنا

موسسه گیلنا

اولین موسسه کنکوری جهت تولید محتوای آموزشی کنکور از طریق لوح های فشرده، موسسه گیلنا می باشد. موسسه گیلنا اولین انتشارات کنکوری است که موفق به دریافت مجوز نشر لوح های فشرده از وزارت ارشاد شده است. این موسسه فعالیت خود را در قالب ارائه لوح های فشرده آموزش مفاهیم و تکنیک های تست زنی […]